Klubowe newsy

KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH

Informujemy, że na gminnych obiektach sportowych, z których korzystamy w ramach umowy z Gminnym Ośrodkiem Sportu zakazane jest wnoszenie wszelkich materiałów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zasady te podyktowane są względami bezpieczeństwa, których będziemy rygorystycznie przestrzegać. Sprawy złamania regulaminów i zachowań niebezpiecznych będą zgłaszane Policji, a osoby łamiące regulamin będą ścigane tytułem sprowadzania niebezpieczeństwa pożaru zgodnie z art. 82 § 5 i §6 Kodeksu Wykroczeń.

Sugerujemy zachowanie reguł bezpieczeństwa i rozwagę w swoich działaniach.<< powrót