Klubowe newsy

Tajniki certyfikacji - rozmowa z trenerem Jakubem Golańskim
Tajniki certyfikacji - rozmowa z trenerem Jakubem Golańskim

Tajniki certyfikacji - rozmowa z trenerem Jakubem Golańskim

Jak większość z Was już zapewne słyszała,  TMS Suchary Suchy Las uzyskały Złoty Certyfikat w programie certyfikacji PZPN. Wielu rodziców nie do końca jednak wie co tak naprawdę oznacza to dla Klubu – czy niesie za sobą jakieś zmiany? O pomoc w przybliżeniu tego tematu poprosiliśmy trenera Jakuba Golańskiego, który w Sucharach pełni również funkcję V-ce Prezesa Zarządu.

Trenerze, przede wszystkim składam na Twoje ręce gratulację dla całego Sztabu i Zarządu za uzyskanie najwyższego – Złotego Certyfikatu PZPN. Czy na początek mógłbyś przybliżyć naszym czytelnikom ideę, która przyświeca programowi certyfikacji PZPN?

Dzień dobry, tak klub TMS Suchary Suchy Las otrzymał Złoty Certyfikat, czyli przyznano nam tzw. złotą gwiazdkę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie, że kierunek, który obraliśmy w naszej strategii działania jest odpowiedni. Program Certyfikacji to projekt skierowany do klubów piłkarskich prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży. Głównym celem programu jest usystematyzowanie szkolenia, dostosowanie metodologii szkolenia do wieku zawodników już od najmłodszych lat. Program jest innowacyjny i obejmuje wszystkie szkółki piłkarskie biorące udział w rozgrywkach na niższych szczeblach rozgrywkowych. Nie jest tajemnicą, że czołowe kluby Ekstraklasy od lat posiadają wypracowane własne metody szkoleniowe. Program certyfikacji służy ujednoliceniu szkolenia i może w nim wziąć udział każda, nawet najmniejsza szkółka piłkarska.

Reasumując, główne idee to: ujednolicenie programu szkoleniowego; stworzenie odpowiedniego środowiska do rozwoju i wykorzystania potencjału zawodników; zadbanie by szkolenie prowadzone było przez trenerów z uprawnieniami UEFA, co zagwarantuje jego jakość na wysokim poziomie.

No dobrze, idea jest piękna. A jakie konkretnie wymogi musiał spełnić nasz Klub?

Wymogi jakie stawia PZPN przed szkółkami dotyczą wielu obszarów ich działalności.

W zależności od poziomu uzyskanego certyfikatu: brązowy, srebrny, złoty – wymogi są odpowiednio wyższe. Jest tego sporo, więc nie wiem czy wszystko zdołam wymienić, ale przytoczę najważniejsze. Od strony formalnej – sporo dokumentów, umów, pozwoleń, zaświadczeń.

Od strony organizacyjnej: posiadanie przynajmniej czterech drużyn, reprezentujących kategorie wiekowe: Skrzat (dzieci do lat 7); Żak (7-9); Orlik (9-11); Młodzik (11-13); każda grupa szkolona przez trenera z licencją przynajmniej UEFA B, drugim trenerem w grupie może być trener z licencją UEFA C; posiadanie dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej – boiska, hale sportowe wyposażone w zaplecze sanitarne i magazynowe; liczba zawodników przypadająca na trenera podczas jednostki treningowej nie większa niż 12; odpowiedni dla kategorii wiekowej sprzęt treningowy – piłki, bramki; dostępność jednolitych strojów treningowych i meczowych; organizowanie turniejów piłkarskich. Ze strony merytorycznej: zaakceptowany przez PZPN program i harmonogram szkolenia spełniający założenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry. Na szczęście najważniejsze założenia spełnialiśmy już wcześniej – mogliśmy skupić się więc później tylko na kwestiach organizacyjnych.

W przygotowanie których włożyliście naprawdę mnóstwo czasu i pracy. A co zyskaliśmy jako Klub i jakie korzyści przyniesie Złoty Certyfikat młodym Sucharom?

Oczywiście zyskaliśmy pewien prestiż – jesteśmy jedną z dwóch (!) szkółek w powiecie poznańskim, które mogą się pochwalić uzyskaniem Certyfikatu Złotego i jedną z 16 w całym województwie. Jest to więc dla nas potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek szkolenia i rozwoju zawodników jest właściwy. Trudno to jednak nazwać mierzalną korzyścią.

To co zyskają nasi zawodnicy to rzeczy, których właściwie nie widać. Opieranie szkolenia na ujednoliconym programie zatwierdzonym przez PZPN daje szanse rozwoju umiejętności i optymalnego wykorzystania drzemiącego potencjału. Program jest tak skonstruowany, by rozwijać etapami kolejne umiejętności piłkarskie – odpowiednio dobrane metody szkoleniowe są nastawione głównie na zdobywanie umiejętności przez zabawę, co skutecznie zachęca młodych zawodników do uprawiania sportu. Kadra szkoleniowa została we wrześniu poszerzona, ze względu na rozrost ilości drużyn. Zatrudniani przez nas trenerzy posiadają wymagane licencje trenerskie i nadal podnoszą swoją wiedzę i umiejętności podczas specjalistycznych kursów.

Czy certyfikat przyznawany jest klubom dożywotnio? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go nie stracić?

Certyfikat został nam przyznany na dwa sezony, czyli do 30 czerwca 2021 r. Jednak nie jest to tak, że złożyliśmy wniosek wraz z załącznikami, zostały one sprawdzone i już. Szkółki biorące udział w programie są stale monitorowane i podlegają kontroli. Monitorowanie polega na sprawdzaniu programu i harmonogramu treningowego, który w przypadku naszej szkółki jest tworzony na pół roku w przód, a konspekty treningowe są udostępniane z tygodniowym wyprzedzeniem. Na bieżąco prowadzimy dzienniki treningowe, które są odzwierciedleniem nie tylko frekwencji zawodników na treningach. Zawierają również szereg informacji dotyczących zawodników: tj.: daty ważności badań lekarskich; wyniki testów sprawnościowych; oceny meczowe i charakterystykę ogólną zawodnika. Równolegle z monitorowaniem dokumentacji, szkółki odwiedzane są przez koordynatorów regionalnych, którzy przyglądają się treningom sprawdzając czy zachowane są wszelkie standardy. Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkółka działa zgodnie z nimi. Jeżeli tak nie będzie – certyfikat może zostać odebrany.

A czy certyfikacją objęte są wszystkie roczniki w naszym Klubie?

Program certyfikacji na ten moment obejmuje grupy wiekowe od Skrzatów do Młodzików, czyli w naszym przypadku roczniki 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008 i 2007.

Nie oznacza to jednak, że starsze roczniki powinny się martwić. Założenia programu kładą nacisk na możliwość rozwoju indywidualnego. Szkolenie starszych roczników opiera się na działaniach grupowych i zespołowych, dlatego na ten moment nie są one włączone do programu certyfikacji. W naszym klubie obowiązuje ich jednak podobna procedura jak młodsze roczniki. Różnica polega na tym, że nie są one kontrolowane przez wysłanników PZPN tylko przez naszą Panią Prezes, a sam nie wiem , kto jest bardziej skrupulatny w kontrolach... :)

Jak już wspomniałeś, aby otrzymać najwyższy certyfikat trzeba było spełnić szereg wymogów ze strony PZPN. Czy mógłbyś zdradzić nam, które z nich były dla Sucharów najtrudniejsze do zrealizowania?

W sumie teraz, jak już przebrnęliśmy przez cały proces, to za najtrudniejsze uważam znalezienie czasu na to, by dopełnić wszelkich wymogów formalnych i skompletować pełną dokumentację.

Dziękuję bardzo za przybliżenie meandrów certyfikacji i raz jeszcze gratuluję świetnej roboty!

Rozmawiał: Janusz Siwek<< powrót