Klubowe newsy

Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Zawiadamiamy, że Zarząd TMS Suchary w Suchym Lesie zwołuje na dzień 25.08.2020 r. zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się o godz. 19:30 w sali konferencyjnej Hotelu Ibis w Suchym Lesie, ul. Konwaliowa.

W przypadku braku wymaganego kworum członków w wymienionym wyżej terminie - zgodnie ze Statutem drugi termin Zebrania ustalony zostaje na godzinę 20:00

Porządek obrad:

1. Powitanie

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z działalności Zarządu i pozostałych organów za rok 2019.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie Uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań i bilansu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

7. Wnioski i wolne głosy.

8. Zamknięcie zebrania

 << powrót