Bartosz Król

nagl_t[imie] Król
Podstawowe informacje
Bartosz Król
Data urodzenia:
16.02.2008
Pozycja:
-

2008 B - Orlik E1 (III)