Mikołaj Lipczyński

8
Mikołaj Lipczyński
Podstawowe informacje
Mikołaj Lipczyński
Data urodzenia:
24.11.2005
Pozycja:
-

2005 - Trampkarz C2