Mikołaj Napierała

nagl_t[imie] Napierała
Podstawowe informacje
Mikołaj Napierała
Data urodzenia:
05.04.2008
Pozycja:
-

2007/2008 - Trampkarz 2 C1